Toy-dverg og storpuddeloppdrett

Vi bor i Vestfold, Hof 20 minutter fra Drammen. 

 

Kontaktinfo

annmari.sjarmtrollet@gmail.com

tlf 45 04 36 96

Ann-Mari Hattmyr 

Hofveien 47 

3090 Hof

Godt nytt år ønskes hundevenner og valpekjøpere

Werner har pynta seg :D

Hvit og Denver fant fort tonen, vintern 2017.