Valper ventes

Vi venter toypuddelvalper og dvergpuddelvalper. Se mer info under valper. 

Toy-dverg og storpuddeloppdrett

Vi bor i Nittedal 

 

Kontaktinfo

annmari.sjarmtrollet@gmail.com

tlf 45 04 36 96

Ann-Mari Hattmyr 

 

 

Ut på tur med storpuddelkull etter Hvit og Charm samt dvergene Lucy og Nala

Hvir og Extra- mor og datter